Certifikace ISO

Politika jakosti a environmentu

Základní strategií naší společnosti je spokojenost našich obchodních partnerů a zákazníků v oblasti návrhu, vývoje, servisu a prodeje softwarových technologií, spokojenost zaměstnanců a prosperita firmy.

V zájmu udržení a zlepšení získané pozice na tuzemském a zahraničním trhu se společnost rozhodla zavést, udržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení jakosti (QMS) a ochrany životního prostředí (EMS) ve shodě s mezinárodním standardem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 a s plným vědomím své odpovědnosti přijímá vedení společnosti následující strategické záměry, při jejichž realizaci se bude opírat o spolupráci a tvůrčí schopnosti svých zaměstnanců.

 

Teze Politiky jakosti a environmentu

  • Dodržovat platnou legislativu ve všech oborech naší činnosti. Nad rámec požadavků stanovených legislativou klást důraz zvláště na předcházení znečištění životního prostředí.
  • Zajistit trvalou spokojenost zákazníků poskytováním produktů a služeb za konkurence-schopné ceny v požadované jakosti, rozsahu a čase.
  • Trvalou pozornost věnovat racionalizaci a zdokonalování integrovaného systému tak, aby došlo k optimalizaci činnosti a nákladů, a tím zabezpečit kapacitní a finanční zdroje pro rozvoj společnosti.
  • Část vytvořených finančních zdrojů využívat v programech ochrany a vylepšování životního prostředí v okolí sídla firmy.
  • Vybavovat firmu nejmodernějšími technologiemi, aby zákazníkům byly poskytovány služby kvalitativně srovnatelné se špičkou v našem oboru.
  • Snížit produkci odpadů a zvýšením jejich dalšího využití napomáhat efektivnímu využívání přírodních zdrojů a energií.
  • V činnostech, souvisejících s našimi službami používat materiály, látky a suroviny s minimálním dopadem do životního a pracovního prostředí.
  • Pravidelným informováním všech zaměstnanců naší společnosti o vztahu k životnímu prostředí zvyšovat jejich povědomí v této oblasti.
  • Princip neustálého zlepšování firemních procesů naplňovat formou týmové spolupráce tak, aby do ní byl zapojen co nejširší počet zaměstnanců. Motivovat všechny zaměstnance k profesnímu růstu a podporovat jejich individuální uplatnění.
  • S veřejností budovat korektní vztahy. Zkvalitňovat komunikaci a spolupráci s příslušnými úřady státní správy a veřejností za účelem co nejširšího seznámení s touto politikou a jejím naplňováním.

 

Při realizaci politiky jakosti a environmentu upřesňované do hodnotitelných cílů očekává vedení společnosti od každého zaměstnance důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací integrovaného systému, vysokou odpovědnost za jakost vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolu výsledků práce před jejich předáním spolupracovníkům nebo zákazníkům.


Náhledy

Certifikat_ISO9001_cz
Certifikat_ISO9001_eng
Certifikat_ISO14001_cz
Certifikat_ISO14001_eng

VŠE PRO PERSONALISTU

Specializujeme se na vývoj a prodej informačních systémů pro personální oddělení. Pomocí našich produktů personalista získá kvalitní ...

Produkty

PORADÍME VÁM

Uživatelské dotazy k jednotlivým systémům prosím směřujte do centra podpory zákazníků.

Podpora

CO UMÍME

Zabýváme se komplexními dodávkami našich systémů, včetně analýzy, montáže, instalace, implementace a školení uživatelů. Provádíme ...

Služby

ZPRACUJEME MZDY A ÚČTO

Správné vedení účetnictví a mezd vyžaduje znalost zákonů, novinek a komunikaci s úřady. V dnešní době je správným řešením ...

účetnictví a mzdy

Rychlý kontakt

RON Software, spol. s r.o., Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná-Hranice / tel.: +420 595 538 200  / e-mail: software@ron.cz / GPS: N 49.871959, E 18.54887

Poptávka Poptávka
Kontaktujte nás Kontaktujte nás

RON Software, spol. s r.o.

Rudé armády 2001/30a

733 01 Karviná-Hranice

tel.: +420 595 538 200

e-mail: software@ron.cz

GPS: N 49.871959, E 18.54887