Princip práce

Zavedení majetku

Do evidence zapíšete nakoupený majetek - zaevidujete jeho druh, cenu, výrobní číslo, popis, odpisovou skupinu daňovou i účetní atd. Jedním příjmem je možné přijmout větší množství stejného majetku. Systém označí každý kus samostatným inventárním číslem, přiřadíte majetku umístění a případně zodpovědného pracovníka. K takto zavedenému majetku vytisknete evidenční štítek s inventárním číslem, popisem, případně umístěním a s čárovým kódem. Tímto štítkem majetek označíte a umístíte na jeho místo. Pokud majetek potřebujete přemístit, stačí pouze v programu změnit umístění případně přidělení jiného zodpovědného pracovníka, případně vytisknout předávací protokol.

Soubory movitých věcí

V programu MAJETEK můžete evidovat také soubory movitých věcí a pracovat s nimi jako by byly jeden kus.

Pohyby majetku

U jednotlivých kusů majetku můžete jednoduchým způsobem měnit umístění (místnost, podlaží, středisko) nebo jej přiřazovat jednotlivým osobám. Samozřejmostí je tisk předávacích protokolů.

Tisk etiket s čárovým kódem

Etikety s čárovým kódem, které jsou následně umístěny na jednotlivých kusech majetku (nebo také mohou sloužit pro označení jednotlivých místností, podlaží objektu), mohou být vytištěny na laserových nebo inkoustových tiskárnách na "předsekané" etikety na listech A4 nebo na termotranfserových tiskárnách určených pro tisk etiket a štítků.

Inventarizace pomocí přenosných terminálů

Při standardní inventarizaci si vytisknete inventurní seznam majetku, podle kterého inventurní pracovníci procházejí a kontrolují přítomnost majetku. Tento starý způsob je časově velmi náročný a skýtá velkou možnost pro chybu pracovníka při sčítání majetku. Při snímání čárových kódů z majetku je možnost úmyslné nebo neúmyslné chyby inventurního pracovníka znemožněna.

Inventarizace krok za krokem

Připojíte k počítači ruční přenosný terminál a načtete do něj údaje o majetku zaevidované v programu. S takto naplněným terminálem procházíte objekty a snímáte čárové kódy na majetku terminál je schopen kontrolovat správnost snímaných kódů a nedovolí nasnímat jednu věc více krát. Po ukončení snímání terminál zobrazí seznam chybějícího majetku, pokud jste něco zapomněli sejmout, můžete tyto kusy dosnídat. Seznam takto získaných kódů můžete načíst do programu, který potom vytiskne seznam chybějícího majetku.

Při velkém rozsahu majetku je vhodné vytvořit v umístění hierarchii podle rozčlenění objektů firmy. V hierarchii vytvoříte budovy, v budovách podlaží, na podlažích místnosti atp. Pokud máte takto vytvořenou hierarchii, můžete provádět inventarizaci po částech. Jednotlivé objekty hierarchie také označíte štítkem s čárovým kódem (štítek na dveřích místnosti). Při inventarizaci potom snímáte jako první kód umístění a potom jednotlivé kusy majetku. Při tomto způsobu je systém schopen Vám zobrazit seznam chybně umístěného majetku (např. přenesený z místnosti do místnosti).

Daňové a účetní odpisy

V programu MAJETEK můžete zpracovat účetní a daňové odpisy dle platné legislativy. Program snadným způsobem provede hromadné daňové nebo účetní odpisy majetku.

Náhledy

Karta majetku
Karta majetku - odpisy přehled
Karta majetku - daňové odpisy
Hromadný příjem majetku

VŠE PRO PERSONALISTU

Specializujeme se na vývoj a prodej informačních systémů pro personální oddělení. Pomocí našich produktů personalista získá kvalitní ...

Produkty

PORADÍME VÁM

Uživatelské dotazy k jednotlivým systémům prosím směřujte do centra podpory zákazníků.

Podpora

CO UMÍME

Zabýváme se komplexními dodávkami našich systémů, včetně analýzy, montáže, instalace, implementace a školení uživatelů. Provádíme ...

Služby

ZPRACUJEME MZDY A ÚČTO

Správné vedení účetnictví a mezd vyžaduje znalost zákonů, novinek a komunikaci s úřady. V dnešní době je správným řešením ...

účetnictví a mzdy

Rychlý kontakt

RON Software, spol. s r.o., Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná-Hranice / tel.: +420 595 538 200  / e-mail: software@ron.cz / GPS: N 49.871959, E 18.54887

Poptávka Poptávka
Kontaktujte nás Kontaktujte nás

RON Software, spol. s r.o.

Rudé armády 2001/30a

733 01 Karviná-Hranice

tel.: +420 595 538 200

e-mail: software@ron.cz

GPS: N 49.871959, E 18.54887