Princip práce

Evidence strávníků

V databázi programu JÍDELNA jsou uloženy informace o všech strávnících. Každý strávník má přidělenu jednu nebo více identifikačních karet, zařazených do jídelny a cenových kategorií. Strávníci se mohou dělit do skupin pro vytváření přehledových sestav (např.: zaměstnanci, návštěvy, externí, ...). Každý strávník je přiřazen do cenové kategorie, která určuje cenu jídla. Na každou přidělenou kartu lze povolit vícenásobné odběry například pro odběr do jídlonosičů.

Každému strávníkovi se individuálně nebo skupinově určuje způsob vyúčtování:

  • kreditní: pro každého strávníka je veden samostatný kreditní účet, ze kterého se odepisuje cena objednaného jídla dle zařazení do cenových hladin. Finance na kreditní účet vkládá individuelně každý strávník dle svého uvážení. Strávník má možnost kdykoliv zjistit svůj aktuální kredit na displeji objednávkového terminálu nebo v počítači. Při vyčerpání kreditu nelze již dále objednávat stravu a musí dojít k navýšení kreditu nebo lze strávníkovi povolit možnost čerpat záporný kredit.
  • srážkový: v tomto případě probíhá vyúčtování vždy zpětně za určité období (většinou měsíc) a vypočtené sumy jsou uhrazeny srážkou ze mzdy. Stejně jako v předchozím případě má strávník kdykoliv možnost zjištění stavu svého účtu od začátku období.

Při ukončení strávníka (konec pracovního poměru nebo ukončení studia) proběhne uzavření jeho účtu do nuly a vrácení nebo doplacení zbývajícího kreditu. Vrácená stravovací karta může být přidělena podle potřeby novým strávníkům.

Synchronizace osobních dat

Data o strávnících a stravovacích kartách mohou být spravovány ručně nebo aktualizovány podle docházkového či jiného personálního systému, který obsahuje potřebná data. V takovém případě probíhá automaticky zakládání nových a rušení ukončených strávníků popřípadě aktualizace změněných údajů, výměna karty apod.


V případě instalace docházkového nebo mzdového systému od naší společnosti, mají všechny tyto aplikace společnou databázi a není tedy potřeba žádné importy a exporty dat.

 

  schéma

 

Nastavení stravovacích zvyklostí

Stravovací systém dovoluje uživatelské nastavení všech parametrů provozu dle potřeby nebo již zavedených zvyklostí jídelny, jakákoliv omezení si stanoví samotná obsluha. Pracovat lze s libovolným počtem druhů a typů jídel, která mohou být objednávána na libovolnou dobu dopředu. Konkrétní provozní vlastnosti záleží na typu použitého objednávkového terminálu.


Systém rozlišuje několik možností práce s druhy jídel

  • hlavní jídlo: běžné jídlo, které lze objednávat a rušit samostatně (oběd, večeře)
  • příloha: jídlo, které je součástí hlavního jídla (polévka, salát)
  • doplňkový prodej: jídlo, které se vydává bez předchozího objednání (zákusek, mražené)

 

Pro každý druh jídla popřípadě jeho typy se stanovuje cena pro každou cenovou kategorii. Mezi jednotlivými druhy jídel lze definovat vazby pro automatické objednávky. Každému jídlu se určí, jak může být objednáváno (ručně/terminál), doba kdy se vydává a umístění na klávesnici terminálu.

 

Objednávka jídla

Stravu lze objednávat několika způsob. Jednotlivé způsoby lze vzájemně kombinovat dle potřeby zákazníka. Objednávky jídel se přenáší z terminálu do počítače. Obsluha počítače má možnost manuální korekce objednávek (např.: doobjednat nebo zrušit objednávku jídla po ukončení objednávání na terminálu).

 

Objednávací terminál

Jako objednávací terminál jsou používány terminály, na kterých si mohou strávníci objednávat, rušit nebo měnit objednaná jídla na dobu, kterou určí obsluha systému. Volba jídla a dne pro objednávku probíhá přes klávesnici a potvrdí se přiložením identifikačního médie. Na displeji terminálu je také zobrazován aktuální stav kreditu každého strávníka.

 

Menu na jednotlivé dny, na které se objednává (jídelníček) se sestavuje v počítači. Do jídelníčku lze vkládat jídla z databáze hotových jídel nebo zavést nový typ jídla a uložit jej pro opakované použití.

Dotyková jednotka

Je to počítač s dotykovým LCD displejem, doplněný o čtečku identifikačních médií. Na tomto počítači je spuštěna aplikace, která komfortním způsobem umožňuje objednávání stravy. V této aplikaci jsou také dostupné informace o výšce kreditu, odebrané stravě, ...

Intranet

Pomocí internetového prohlížeče si lze snadno a komfortně prohlížet jídelníček, objednávat stravu, prohlížet informace o měsíčním vyúčtování, stavu kreditu. V případě společné instalace s naším docházkovým systémem, je intrawebový klient společný pro docházku i jídelnu.

Výdej jídla

Po uzávěrce objednávek se informace přenesou na výdejní terminál (modul doplněn většinou externím snímačem umístěným před výdejním místem). Použitý hardware se může lišit podle počtu, charakteru a potřeb výdejních míst. Při odběru jídla strávník pouze přiloží svou kartu ke snímači, terminál vyhodnotí jeho objednávky a zobrazí příslušné informace pro vydání jídla.

 

Pro rychlou orientaci a viditelnost pro více kuchařů se informace zobrazují na velkém displeji. Tento zobrazí především číslo jídla, které měl dotyčný objednáno a dále informace o velikosti a počtu porcí jídla, případně doplněk jídla např.: polévku. Fyzický výdej jídla většinou potvrzuje kuchař stiskem tlačítka a sám si tak řídí průběh a rychlost výdeje. Neoprávněný nebo opakovaný odběr je signalizován zvukovým signálem. Výdejní terminál vypisuje obsluze informace o celkovém množství jednotlivých jídel a počty dosud vydaných porcí. Přes terminál lze vydat jídlo bez objednávky např. pro neohlášenou návštěvu. Pro každé jídlo je nastaven časový interval, ve kterém probíhá výdej daného druhu jídla, mimo tyto časy nepřijímá terminál žádné karty.

Vyhodnocení podle docházky

Pokud je stravovací systém nasazen společně s docházkovým systémem, tyto spolu vzájemně spolupracují nejen v synchronizaci osobních dat strávníků, ale především na úrovni sledování a vyhodnocení odběrů stravy dle odpracovaných směn. Každý zaměstnanec má nárok pouze na tolik dotovaných jídel, kolik za sledované období odpracoval směn. V docházkovém software lze nakonfigurovat položku stravenky, která se vypočítává podle stanovených zákonitostí (po jaké době za jakých podmínek vzniká nárok). Tyto docházkové informace přebírá stravovací systém a přepočítává sumy za odebranou stravu. Odebrané porce nad limit doplácí zaměstnanec v plné výši bez dotací podniku. Tímto postupem je zajištěn výstup informací o platbách za stravu pro mzdový nebo účetní systém bez nutnosti dalších zásahů.


Přílohy
pdfStravovací systém [pdf, 840 kB]
systém stravování

VŠE PRO PERSONALISTU

Specializujeme se na vývoj a prodej informačních systémů pro personální oddělení. Pomocí našich produktů personalista získá kvalitní ...

Produkty

PORADÍME VÁM

Uživatelské dotazy k jednotlivým systémům prosím směřujte do centra podpory zákazníků.

Podpora

CO UMÍME

Zabýváme se komplexními dodávkami našich systémů, včetně analýzy, montáže, instalace, implementace a školení uživatelů. Provádíme ...

Služby

ZPRACUJEME MZDY A ÚČTO

Správné vedení účetnictví a mezd vyžaduje znalost zákonů, novinek a komunikaci s úřady. V dnešní době je správným řešením ...

účetnictví a mzdy

Rychlý kontakt

RON Software, spol. s r.o., Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná-Hranice / tel.: +420 595 538 200  / e-mail: software@ron.cz / GPS: N 49.871959, E 18.54887

Poptávka Poptávka
Kontaktujte nás Kontaktujte nás

RON Software, spol. s r.o.

Rudé armády 2001/30a

733 01 Karviná-Hranice

tel.: +420 595 538 200

e-mail: software@ron.cz

GPS: N 49.871959, E 18.54887