Lékárny Dr.Max

Představení společnosti

Lékárny Dr.Max vznikly v roce 2006 spojením více veřejných lékáren na celém území Slovenska. Právně lékárny vystupují jako samostatné společnosti s ručením omezeným, které jsou spravovány mateřskou společností MIRAKL, a.s.

 

V současné době síť tvoří cca 200 lékáren na Slovensku, s 1 300 zaměstnanci.

 

Požadavky na výběr dodavatele

Před implementací docházkového systému si naše společnost stanovila následující požadavky:

  1. Docházkový systém bude oboustranně propojen na mzdové řešení společnosti SOFTIP, a.s.
  2. Dojde k zjednodušení plánování směn v jednotlivých lékárnách
  3. Bude přesně evidována práce zaměstnanců pro jiné lékárny
  4. Systém bude obsahovat schvalování odměn včetně importu podkladů z datového skladu
  5. Evidence a schvalování velkého množství cestovních příkazů bude součástí docházky
  6. Uzávěrka podkladů pro zpracování mezd bude zkrácena na druhý den v měsíci
  7. Systém bude umožňovat rozšíření evidence personalistiky – přihlašování na školení a hodnocení zaměstnanců

Realizace

Implementace docházkového systému ve společnosti MIRAKL a.s. je založena na softwarovém řešení. Klíčový je webový portál, který umožnuje plánování směn, evidenci docházky, plánování dovolené a jiných absencí, zápis pracovních cest s vyúčtováním náhrad, schvalovací proces odměn.

 

Zavedení systému bylo rozděleno do několika etap. První fázi jsme zahájili plánováním směn a samotnou evidencí docházky, druhá fáze obsahovala propojení na datový sklad a implementaci systému schvalování odměn. Třetí fáze zahrnovala evidenci služebních cest a výpočet cestovních náhrad. Následovala evidence školení, přihlašování se na interní firemní školení.

 

Po zvládnutí všech etap se podařilo implementovat docházkový systém, který odstranil zasílání podkladů o docházce zaměstnanců v Excelu. Došlo k zpřehlednění a zefektivnění rozdělování odměn a bonusů zaměstnanců dle definovaných kritérií. Přenesení zodpovědnosti za zadání služebních cest na zaměstnance znamenalo výrazné zjednodušení této evidence.

 

Po úspěšné implementaci docházky přišly na řadu personální moduly. V první fázi byl implementován modul pro evidenci školení. Zaměstnanci se mohou přihlašovat na vnitřní školení přímo z webového portálu. Naleznou tam také informace o získaných kreditech a výsledky z e-learningu. Připravovaným krokem jsou implementace modulů – plánování mezd a kompetenční modely.

 

Implementované systémy

Docházkový systém – licence pro 1 500 zaměstnanců, moduly – služba, webový portál, plánování kapacit, cestovní náhrady

Personální systém – licence pro 1 500 zaměstnanců, moduly – hodnocení zaměstnanců, webový portál, evidence dokumentů, školení zaměstnanců, propojení na e-learning.

 


Přílohy
pdfDr.Max [pdf, 1128 kB]
Případová studie
pdfDr.Max [pdf, 1129 kB]
Case Study

VŠE PRO PERSONALISTU

Specializujeme se na vývoj a prodej informačních systémů pro personální oddělení. Pomocí našich produktů personalista získá kvalitní ...

Produkty

PORADÍME VÁM

Uživatelské dotazy k jednotlivým systémům prosím směřujte do centra podpory zákazníků.

Podpora

CO UMÍME

Zabýváme se komplexními dodávkami našich systémů, včetně analýzy, montáže, instalace, implementace a školení uživatelů. Provádíme ...

Služby

ZPRACUJEME MZDY A ÚČTO

Správné vedení účetnictví a mezd vyžaduje znalost zákonů, novinek a komunikaci s úřady. V dnešní době je správným řešením ...

účetnictví a mzdy

Rychlý kontakt

RON Software, spol. s r.o., Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná-Hranice / tel.: +420 595 538 200  / e-mail: software@ron.cz / GPS: N 49.871959, E 18.54887

Poptávka Poptávka
Kontaktujte nás Kontaktujte nás

RON Software, spol. s r.o.

Rudé armády 2001/30a

733 01 Karviná-Hranice

tel.: +420 595 538 200

e-mail: software@ron.cz

GPS: N 49.871959, E 18.54887