Zaměstnanec

Program pracuje se seznamem zaměstnanců, který obsahuje všechny zaměstnance, s nimiž firma přišla do kontaktu (bývalí zaměstnanci, současní zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání). Každý zaměstnanec je zde jako osoba uveden pouze jednou. Záznam zaměstnance je evidován podle rodného čísla a obsahuje jeho základní údaje. Na tento záznam se pak navazují další údaje podle potřeby firmy - pracovní poměry, bydliště, školení, rodinní příslušníci aj. Všechny tyto údaje zadáváme prostřednictvím formuláře, který je členěn do dvou základních oddílů - záložek Personální údaje a Mzdové údaje.

Personální údaje zaměstnance

Mzdová část využívá údajů z personální části a přidává k nim údaje potřebné pro výpočet mzdy. Každý zaměstnanec má jediný záznam s osobními údaji v personální části a několik údajů o pracovních poměrech za celé období, kdy u firmy pracoval. Tím je zaručena aktuálnost všech osobních údajů ve všech mzdových záznamech a je odstraněno opakované vkládání osobních údajů při každém dalším přijetí stejného zaměstnance.
 • základní identifikační údaje včetně fotografie a podpisového vzoru
 • doba zaměstnání pro nemocenské pojištění a dovolenou
 • předpokládaný a skutečný odchod do důchodu
 • zdravotní stav a ošetřující lékař včetně historie těchto údajů
 • tělesné údaje pro ochranné pracovní pomůcky
 • absolvované lékařské prohlídky včetně jejich platnosti a plánování dalších
 • dosažené vzdělání s rozdělením do oborů
 • dosažené znalosti s možností sledování úrovně a plánování jejich dosažení
 • zadávání úkolů zaměstnancům se sledováním plnění těchto úkolů
 • absolvované typy školení, jejich platnosti a plánování pro pracovní místo
 • evidovat účastníky přijímacích řízení

Mzdové údaje zaměstnance

 • zadávat a zobrazovat samostatně každý nový pracovní poměr u stejného zaměstnance
 • definovat libovolné množství platových výměrů k danému pracovnímu poměru, a to i s časovým předstihem. Každý platový výměr má určen počátek platnosti, kterým zároveň končí platnost výměru předchozího
 • přiřazením na pracovní místo a určením kádrové rezervy vytvářet hierarchii zaměstnanců, jejich zastupitelnost a používat mnoho dalších funkcí personalistiky
 • přiřazením zaměstnance ke skupině přidat zaměstnanci strukturu mzdových položek definovaných pro tuto skupinu
 • zadávat individuální strukturu mzdových položek nezávisle na přiřazení ke skupině zaměstnanců
 • provádět výpočet a tisk ročního vyúčtování daně za zaměstnance, včetně určení individuálního způsobu a termínu vyplacení případného přeplatku v daném roce
 • průvodce přidáním nového pracovního poměru

Náhledy

Karta zaměstnance
Platový výměr
Pracovní poměr

VŠE PRO PERSONALISTU

Specializujeme se na vývoj a prodej informačních systémů pro personální oddělení. Pomocí našich produktů personalista získá kvalitní ...

Produkty

PORADÍME VÁM

Uživatelské dotazy k jednotlivým systémům prosím směřujte do centra podpory zákazníků.

Podpora

CO UMÍME

Zabýváme se komplexními dodávkami našich systémů, včetně analýzy, montáže, instalace, implementace a školení uživatelů. Provádíme ...

Služby

ZPRACUJEME MZDY A ÚČTO

Správné vedení účetnictví a mezd vyžaduje znalost zákonů, novinek a komunikaci s úřady. V dnešní době je správným řešením ...

účetnictví a mzdy

Rychlý kontakt

RON Software, spol. s r.o., Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná-Hranice / tel.: +420 595 538 200  / e-mail: software@ron.cz / GPS: N 49.871959, E 18.54887

Poptávka Poptávka
Kontaktujte nás Kontaktujte nás

RON Software, spol. s r.o.

Rudé armády 2001/30a

733 01 Karviná-Hranice

tel.: +420 595 538 200

e-mail: software@ron.cz

GPS: N 49.871959, E 18.54887