SOFTWARE - DOCHÁZKA 4

Program DOCHÁZKA 4, obsahuje nemalé množství nových vlastností a možností. Při vývoji byl kladen důraz na zlepšení a zjednodušení práce při zpracování docházky. Hlavní a významnou změnou je kompletní přepracování obrazovky editace docházky. Popis hlavních změn naleznete níže.

 

Uživatelské prostředí

 • nové grafické prostředí programu
 • rychlé menu ve dvou režimech - pouze ikony, ikony s popisem
 • implementace Drag & Drop při přiřazování kalendáře, id média, rozdělení osoby v kartě zaměstnance
 • možnost změny období kliknutím na název měsíce v aplikaci vpravo dole
 • nové zobrazení všech přiřazených rozdělení zaměstnance v jednom seznamu v kartě zaměstnance

Editace docházky

 • okno editace docházky má uživatelsky definovanou velikost a neomezený počet sloupců pro zobrazení denních výsledků
 • ke grafickému dennímu náhledu docházky doplněn i textový denní náhled podle původní docházky
 • v grafickém náhledu doplněna možnost volitelně zobrazit začátek a konec směny zvolenou barvou
 • možnost vložení poznámky k jednotlivým dnům v editaci docházky
 • možnost vložení poznámky u vložených mzdových položek v editaci docházky
 • možnost vložení poznámky u plánování absencí
 • zobrazení fotografie zaměstnance
 • zobrazení příznaku zpracováno ve mzdách přímo ve formuláři editace

Zobrazení denních výsledků

 • možnost nastavení libovolného počtu sloupců s denními výsledky v grafickém náhledu
 • možnosti zobrazení libovolné hodnoty vypočtené vzorcem
 • možnosti přímé editace libovolného denního výsledku v přehledu
 • možnost nastavení barvy zvoleného denního výsledku na základě podmínky (například záporné hodnoty červeně)

Zobrazení měsíčních výsledků

 • možnost nastavení libovolného počtu měsíčních výsledků v panelu měsíčních výsledků
 • možnosti zobrazení libovolné hodnoty vypočtené vzorcem
 • možnosti přímé editace libovolného měsíčního výsledku
 • možnost nastavení barvy zvoleného měsíčního výsledku na základě podmínky (například záporné hodnoty červeně)

V dolní oblasti formuláře editace docházky doplněny na záložkách tyto seznamy

 • seznam záznamů zpracované docházky
 • záznamy původní docházky
 • historie průchodů
 • absence
 • měsíční výsledky
 • denní výsledky
 • cestovní náhrady
 • výsledky za variabilní období
 • výsledky omezení
 • mzdové položky
 • výroba

Plánování a vkládání dat

 • možnost plánovat půldny dovolené a absence s udáním času od -do
 • možnost vkládat půldny dovolené v editaci docházky
 • inteligentní systém vkládání intervalů – systém navrhne časy pro vložení

 

Výpočet

 • Přesčasy jsou nyní jako samostatný seznam. Operace přesčasů jsou nyní přiřazovány jednotlivým nastavením přesčasu. Jednotlivé záznamy nastavení přesčasů jsou v kalendáři přiřazovány metodou přesouvání záznamů ze seznamu dostupných přesčasů do seznamu přiřazených přesčasů. U přiřazených přesčasů v kalendáři se zadává platnost od a platnost do kdy je přesčas v kalendáři platný. Nyní stačí definovat vlastnosti přesčasu jednou a přiřadit ho k více kalendářům.
 • Příplatky jsou nyní jako samostatný seznam. Jednotlivé záznamy nastavení příplatků jsou v kalendáři přiřazovány metodou přesouvání záznamů ze seznamu dostupných příplatků do seznamu přiřazených příplatků. U přiřazených příplatku v kalendáři se zadává platnost od a platnost do kdy je příplatek v kalendáři platný. Nyní stačí definovat příplatek jednou a přiřadit ho k více kalendářům.
 • Nastavení výpočtů výsledků vzorcem je nyní jako samostatný seznam. Jednotlivé záznamy nastavení výpočtu výsledku jsou v kalendáři přiřazovány metodou přesouvání záznamů ze seznamu dostupných nastavení výpočtu výsledků do seznamu přiřazených nastavení. U přiřazených nastavení výpočtu v kalendáři se zadává platnost od a platnost do kdy je nastavení výpočtu v kalendáři platné. Nyní stačí definovat vzorec pro časovou složku jednou a přiřadit ho k více kalendářům.
 • Nástroj pro přiřazení přesčasů, příplatků a vzorců do vybraných kalendářů - v případě vytvoření nebo změny výpočtu přesčasů, příplatků nebo použití vzorců stačí změnit definici v číselníku a změny jsou provedeny ve všech kalendářích, ve kterých je přesčas (příplatek nebo vzorec) použit.

Rozšířeny možnosti výpočtu výsledků vzorcem

 • doplněny proměnné představující již vypočtené hodnoty časových složek. Proměnné představující již vypočtenou časovou složku vzorcem mají prefix _HV_..., _DV_..., _KV_... .
 • doplněny proměnné hodnot časových složek z předchozího dne při výpočtu vzorců denních výsledků, tyto proměnné začínají dvěma podtržítky __, stejně jako již stávající proměnné u měsíčních a variabilních výsledků.
 • do nastavení vzorců ve vlastnostech typů časových složek doplněna volba "Zrušit záznam s nulovým výsledkem". Tato volba určuje, zda záznamy s nulovou hodnotou všech složek (dny, hodiny, kalendářní dny) budou, při výpočtu výsledků docházky, z databáze zrušeny.
 • do nastavení vlastnosti časové složky mzdy doplněna volba: "Nepřepočítávat měsíční výsledek". Tato volba může být užitečná při importu měsíčního výsledku z externího zdroje dat, nebo pokud je umožněna editace daného měsíčního výsledku uživatelem, který může být pak dále použit ve vzorcích pro výpočet dalších měsíčních výsledků.

Nové moduly

 • Nový modul – SLUŽEBNÍ CESTY – kompletní výpočet cestovních náhrad
 • Nový modul – EVIDENCE VÝROBY – sledování práce na zakázkách, výrobcích, …
 • Nový modul - ONI, LEASEPLAN, CDS – propojení na systémy evidence vozidel s GPS
 • Přepracován modul PLÁNOVÁNÍ KAPACIT – umožňuje individuální plánová směn se systémem schvalování plánů, porovníní s docházkou, atd.
 • Modul INTRAWEB – nová editace docházky přes internetový prohlížeč, systém schvalování absencí s mailingem žádanek a potvrzení.

Nastavení systému, bezpečnost, databáze

Zabezpečení

 • nastavení zabezpečení - k přiřazení členů ke skupinám pro zabezpečení pro aplikaci doplněno nastavení platnosti od a platnosti do - nyní právo uživatele aplikace vidět zaměstnance v přiřazených skupinách pro zabezpečení v aplikaci závisí také na platnostech přiřazení daných zaměstnanců v daných skupinách a aktuálně zvoleném období
 • synchronizace skupin pro zabezpečení v aplikaci podle rozdělení nyní synchronizuje i platnosti přiřazení zaměstnanců
 • implementace SHA1 a MD5 pro kódování hesel v modulu intraweb

Formuláře, nastavení

 • do formuláře směny doplněna volba "Aktivní". V kalendáři se již nebudou nabízet neaktivní směny
 • ve formuláři kalendáře doplněna poznámka
 • ve formuláři operace docházky doplněn příznak „systémová". Při přiřazení operací pro výpočet přesčasů a příplatků jsou nabízeny pouze nesystémové operace
 • rozšíření modulu výroba o zadávání času od - do
 • ve formuláři terminál doplněno přiřazení na rozdělení
 • při rušení záznamu v seznamech se v dotazu již nezobrazují hodnoty polí, na které uživatel nemá právo čtení

Databáze, nastavení systému

 • Nový systém aktivace programu
 • Při spouštění agentů doplněna kontrola na nedokončenou restrukturalizaci. Pokud je spuštěna úloha služby potom agent, který realizuje danou úlohu, zkontroluje, zda probíhá restrukturalizace, a v případě že ano (nebo nebyla korektně dokončena), potom danou úlohu neprovede.
 • Doplněna možnost spouštět skripty (uživatelské funkce) jako události při spuštění a ukončení aplikace.
 • Do nastavení exportu ve formuláři nastavení aplikace doplněna volba: "Volba rozdělení před exportem". Lze tedy exportovat data do mzdového systému postupně po střediscích.
 • Přepracován dialog pro připojení k databázi, možnost vytvoření databáze přímo z programu.
 • Přístup do centra podpory zákazníků (helpdesk) přímo z programu.
 • Podpora UNICODE - Unicode je jednotný globální standard pro kódování znaků všech existujících abeced, který odstraňuje nutnost používat pro různá jazyková prostředí různé kódové stránky pro kódování znaků abecedy. V praxi to např. znamená, že programy podporující Unicode používají na různých jazykových verzích Windows jednotné kódovaní znaků a při změně prostředí nedochází k deformaci textu, který byl vytvořen v jiném jazykovém prostředí a který obsahuje diakritiku. To se týká jak prostředí programu, tak dat zapsaných v prostředí programu.
 • Řada drobných úprav a vylepšení ...

Terminály

 • podpora nových biometrických terminálů BIOSTATION
 • podpora nových terminálů, které ukládají fotografii osoby při snímání DT1000C

Reporty

 • nový manažer sestav s novými možnostmi výběru dat – seznam středisek, seznam osob, …
 • nový nástroj pro vytváření exportů dat do Excelu

Přílohy

Náhledy

Editace docházky
Karta zaměstnance - přehled všech rozdělení
Kalendář - přiřazení příplatků
Manažer výstupních sestav

VŠE PRO PERSONALISTU

Specializujeme se na vývoj a prodej informačních systémů pro personální oddělení. Pomocí našich produktů personalista získá kvalitní ...

Produkty

PORADÍME VÁM

Uživatelské dotazy k jednotlivým systémům prosím směřujte do centra podpory zákazníků.

Podpora

CO UMÍME

Zabýváme se komplexními dodávkami našich systémů, včetně analýzy, montáže, instalace, implementace a školení uživatelů. Provádíme ...

Služby

ZPRACUJEME MZDY A ÚČTO

Správné vedení účetnictví a mezd vyžaduje znalost zákonů, novinek a komunikaci s úřady. V dnešní době je správným řešením ...

účetnictví a mzdy

Rychlý kontakt

RON Software, spol. s r.o., Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná-Hranice / tel.: +420 595 538 200  / e-mail: software@ron.cz / GPS: N 49.871959, E 18.54887

Poptávka Poptávka
Kontaktujte nás Kontaktujte nás

RON Software, spol. s r.o.

Rudé armády 2001/30a

733 01 Karviná-Hranice

tel.: +420 595 538 200

e-mail: software@ron.cz

GPS: N 49.871959, E 18.54887