Modul Vzdělávání a školení

Samostatný modul Vzdělávání a školení umožňuje evidovat již provedená školení osob a také efektivně školení organizovat a plánovat. V rámci plánování školení lze také předběžně registrovat předpokládané náklady na školení. U každého školení lze definovat různé typy nákladů odvíjející se podle počtu školených osob, nebo nezávisle na tomto počtu. Náklady na školení lze pak také sledovat i na úrovni jednoho zaměstnance. Typy školení mohou mít definovaný interval platnosti tak, aby systém hlídal potřebu opakování školení.

 

Povinnost absolvovat školení je možné nadefinovat několika způsoby:
  • podle pracovního místa – pro dané pracovní místo se definuje seznam požadovaných školení. Následně všichni zaměstnanci zařazeni na toto pracovní místo musí nadefinované školení absolvovat. Pro jednotlivá pracovní místa je možné nastavit odlišnou délku platnosti pro hlídání periody opakování školení.
  • podle zařazení na středisko, pracoviště, do skupiny nebo organizační jednotky – pro zařazení zaměstnance (středisko, pracoviště…) se definuje seznam požadovaných školení. Následně všichni zaměstnanci zařazeni na toto středisko musí nadefinované školení absolvovat. Pro jednotlivá pracovní místa je možné nastavit odlišnou délku platnosti pro hlídání periody opakování školení.
  • individuálně – vložením návrhu na školení pouze pro konkrétního zaměstnance, příp. zápisem záznamu o absolvování školení s příznakem Povinné. Následně program také kontroluje platnost individuálního školení a generuje požadavek na jeho opakování.
  • školením zvyšující úroveň dovedností – pokud je na pracovní místo nebo pracoviště (středisko) požadovaná vyšší úroveň dovedností, než jakou má aktuálně dosaženou daný zaměstnanec a je nadefinováno školení, které mu umožní dosáhnout požadované vyšší úrovně, automaticky se školení nabídne jako povinné pro daného zaměstnance. Pro funkčnost je potřebný modul „Schopnosti a dovednosti“.

 

Pro plnou funkčnost uvedenou v odstavcích výše je potřebný modul ORGANIZAČNÍ STRUKTURY.
 
V přehledné formě jsou všechna požadovaná školení zobrazena ve formuláři Požadovaných školení. Zde je možné filtrovat různým způsobem zaměstnance, typy školení a také datum konce platnosti školení.
 
Další funkcí v rámci tohoto formuláře je možnost vložení návrhu na školení.
 
Existuje několik cest k nadefinování školení. Od nejjednodušší, kdy lze přímo v rámci formuláře požadovaných školení vložit záznam o
absolvovaném školení, přes vytvoření návrhu na školení jako mezistupně až po nutnost potvrzení návrhu školení, který může být delegován např. na jiného zaměstnance, než který definuje návrhy na školení.
 
Dalším krokem v možnosti využití agendy školení je vytváření konkrétních termínů s konáním školení (kurzy) a možnost přihlašovat zaměstnance na tyto kurzy. Při přihlašování na kurzy je možno zapnout hlídání kapacity školení (školící místnosti), evidovat školitele, tisknout prezenční listiny, sledovat náklady na realizaci kurzu. Případně vkládat školící materiály a podepsané prezenční listiny (nutný modul „Dokumenty“).
 
Jednoznačnou informaci o seznamu povinných školení a také o historii již absolvovaných školení pro daného zaměstnance lze získat na kartě daného zaměstnance.
 
Pro vyhodnocení školení a tedy nastavení úspěšnosti jednotlivých účastníků školení lze využít funkčnosti dalšího modulu programu
Personalistika „Hodnocení“.
 
K absolvovaným školením u zaměstnance je možno v případě používání modulu DOKUMENTY připojit certifikáty o absolvování školení a jiné související dokumenty.
 

Funkcionalita na RON Portálu

  • V rámci modulu RON PORTÁL je možné zobrazit požadovaná a absolvovaná školení zaměstnance. Dle přístupových práv jsou zobrazena školení zaměstnanci nebo vedoucímu pracovníkovi školení jeho podřízených.
  • Díky RON Portálu je možné přihlašovat zaměstnance na jednotlivé naplánované školící kurzy.


Možná uživatelská rozšíření

  • Zakázkové notifikační funkce s rozesíláním emailových upozornění jednotlivým zaměstnancům nebo vedoucím pracovníkům o požadovaných školeních nebo připomenutí účasti na naplánovaných kurzech. Principy funkčnosti se definují podle požadavku zákazníka.

Náhledy

Požadovaná školení zaměstnanců
Navržená a absolvovaná školení zaměstnanců
Školení zaměstnance

VŠE PRO PERSONALISTU

Specializujeme se na vývoj a prodej informačních systémů pro personální oddělení. Pomocí našich produktů personalista získá kvalitní ...

Produkty

PORADÍME VÁM

Uživatelské dotazy k jednotlivým systémům prosím směřujte do centra podpory zákazníků.

Podpora

CO UMÍME

Zabýváme se komplexními dodávkami našich systémů, včetně analýzy, montáže, instalace, implementace a školení uživatelů. Provádíme ...

Služby

ZPRACUJEME MZDY A ÚČTO

Správné vedení účetnictví a mezd vyžaduje znalost zákonů, novinek a komunikaci s úřady. V dnešní době je správným řešením ...

účetnictví a mzdy

Rychlý kontakt

RON Software, spol. s r.o., Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná-Hranice / tel.: +420 595 538 200  / e-mail: software@ron.cz / GPS: N 49.871959, E 18.54887

Poptávka Poptávka
Kontaktujte nás Kontaktujte nás

RON Software, spol. s r.o.

Rudé armády 2001/30a

733 01 Karviná-Hranice

tel.: +420 595 538 200

e-mail: software@ron.cz

GPS: N 49.871959, E 18.54887